V súčasnosti realizujeme

V súčasnej dobe spoločnosť BTB GROUP s.r.o. realizuje nasledovné projekty: