Kontakt

BTB GROUP s.r.o.
Sídlo: Hodonínska 25, 841 03 Bratislava

IČO: 46288198
IČ DPH: SK2023319639

Bankové spojenie: TATRA BANKA Bratislava a.s.
Číslo účtu: 2926866421/1100

IBAN: SK3011000000002926866421

SWIFT (BIC): TATRSKBX

Tel: +421904 441 590
E-mail: info@btbgroup.sk
Web: www.btbgroup.sk

Vaše meno E-mailová adresa Text správy