Referencie

Spoločnosť BTB GROUP s.r.o. je výsledkom prepojenia manažérskych i personálnych osobností, ktoré pôsobili v stavebníctve na slovenskom i medzinárodnom trhu v rôznych spoločnostiach. Zárukou našej spoločnosti sú viac ako 18-ročné skúsenosti na stavebnom trhu. Nižšie uvádzame niektoré vybrané referencie vykonaných prác:

Pozemné stavby:

 • Okresný súd Rimavská Sobota
 • AOS Liptovský Mikuláš
 • rekonštrukcia areálu Múzea, Devínska cesta 1, Bratislava
 • nájomné byty v Dunajskej Lužnej, Hamuliakove, Dolnom Sŕní, Suchohrade, Miloslavove
 • rekonštrukcia Pošty v Hlohovci
 • nadstavby budov v Trnave, Hornej Súči, Bratislave, a iné
 • rekonštrukcie hotelov v Senci, Starom Smokovci
 • rekonštrukcia a nadstavba firemného sídla Bratislava-Račianska
 • výrobný areál v Miloslavove a v Bratislave na Vajnorskej ulici, Žabom Majeri a Vaďovciach
 • výstavba bytových domov - Kramáre - 3 bytové domy cca 120 bytov
 • rekonštrukcie budov - Bratislavská vodárenská spoločnosť, OVP Trstená, predajňa nábytku Rovinka a iné
 • dodávky a montáže interiérov - Bratislavská vodárenská spoločnosť a iné
 • rodinné a bytové domy Luanda - Angola
 • rodinné domy Slovensko - cca 35 ks
 • Bytový dom, Višňová ulica, Bratislava, 22 b.j.
 • Bytový dom, Opavská ulica, Bratislava, 41 b.j.
 • Bytový dom, Rozvodná ulica, Bratislava, 44 b.j.
 • Bytový dom, Nitrianska ulica, Žilina, 23 b.j.
 • Bytový dom, Trenčín 45 b.j.
 • Športovo relaxačné centrum Námestovo
 • Administratívna budova SLOVDEKRA, Bratislava
 • Hala STK, Panónska, Bratislava

Líniové a inžinierske stavby:

 • Areálové rozvody vodovodov, kanalizácie hraničný prechod ULIC, UBLA
 • Kanalizácia v povodí rieky TORYSY Prešov - Stavba 20 - Šidlovec zberač F1 DN 1600
 • Kanalizácia v povodí rieky TORYSY Prešov - Stavba 28 - Okružná DN 1000
 • Areálové rozvody vodovodov a kanalizácie BOCIANKOMPLEX vrátane úpravy poz. komunikácií a parkoviska
 • Areálové inžinierske siete priemyselného parku KE Pereš - 60 ha
 • Hypermarket Tesco Košice, Prekládka parovodu 2 x DN 400
 • Plynovod Kružlov - Gerlachov

Rekonštrukcie:

 • Okresný súd Rimavská Sobota
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť - centrálny dispečing
 • Úprava parkovacích miest BVS, Bratislava
 • Rekonštrukcia budovy ČOV - Petržalka, Bratislava
 • Čiastočná rekonštrukcia Hotela Nivy, Bratislava
 • Čiastočná rekonštrukcia Hotela Astra, Bratislava
 • Čiastočná rekonštrukcia Hotela Stavbár, Bratislava